M.Miecznik (Mi)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   3ML-1/2,3RL,3SL religia 111
1FL-1/2,1DL religia 112
  1AL-1/2,1GL-1/2,1AT-1/1,1KT religia 112
2 8:50- 9:35   3PL-1/2,3OL-1/2 religia 111
4ML,4PL,4RL-1/2,4E-1/2 religia 112
   
3 9:45-10:30          
4 10:40-11:25          
5 11:45-12:30          
6 12:40-13:25          
7 13:35-14:20       1BL-1/2,1EL-1/2 religia 107
 
8 14:25-15:10   4HT religia 107
4A,4G-1/2,4K-1/2 religia 107
1GT,1HT-1/2 religia 107
 
9 15:15-16:00   4AT,4ET-1/2,4GT-1/2,4KT-1/2 religia 107
1CL,1ET-1/2 religia 107
2ML-1/2,2OL-1/2,2PL-1/2,2RL-1/2 religia 107
3AT-1/3,3GT-1/3,3HT-1/2 religia 107
10 16:05-16:50     2AT-1/2,2ET,2GT-1/2 religia 107
   
Obowiązuje od: 03.10.2022
Drukuj plan
wygenerowano 03.10.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum