3SL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   religia #r10 111 historia KM 107 wf dz-3/3 #wfP 302  
2 8:50- 9:35   biznes Ku 112 j.angielski KK 307 geografia VK 102  
3 9:45-10:30 wf dz-1/3 #wfS 302
wf chł-2/3 #wf4 H2
wf dz-3/3 #wfP 303
j.hiszpański So 108 przedsięb. Ku 119 historia KM 07  
4 10:40-11:25 wf dz-1/3 #wfS 302
wf chł-2/3 #wf4 H2
wf dz-3/3 #wfP 303
j.polski SE 111 chemia Dj 211 j.hiszpański So 117 informatyka pk 2
5 11:45-12:30 fizyka 102 godz.wych So 309 matematyka ML 208 matematyka ML 208 j.polski SE 111
6 12:40-13:25 j.angielski KK 02 fizyka 305 j.polski SE 111 wos PS 116 j.angielski KK 308
7 13:35-14:20 j.angielski KK 02 biologia MH 100 j.polski SE 111 j.angielski KK 305 matematyka ML 208
8 14:25-15:10 biznes Ku 100 wos PS 116   j.angielski KK 305 historia KM 119
9 15:15-16:00       wf dz-1/3 #wfS H1
wf chł-2/3 #wf4 sił
historia KM 119
Obowiązuje od: 03.10.2022
Drukuj plan
wygenerowano 03.10.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum