119 historia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   Ku 2SL podst.przed
  Ku 3KT podst.przed
 
2 8:55- 9:40   Ku 3ML podst.przed
AS 1GT historia
Sm 3ET historia
Sm 3GT historia
3 9:50-10:35 Ku 3CL godz.wych
Sm 1RL r_historia
AS 3CL r_historia
Sm 1KT historia
Sm 1OL historia
4 10:45-11:30 AS 3KL r_historia
Sm 1OL historia
AS 3CL r_historia
Ku 3RL podst.przed
 
5 11:50-12:35 Ku 2ML podst.przed
OB 1OL filozofia
Ku 2PL podst.przed
AS 1PL r_historia
Sm 1ML r_historia
6 12:45-13:30 AS 2GT historia
AS 3KL r_historia
Ku 3OL podst.przed
AS 3OL historia
PM 2AT godz.wych
7 13:40-14:25 KV 2ML wos
AS 3KL r_historia
Ku 3PL podst.przed
Sm 1AT historia
 
8 14:30-15:15 KV 1PL r_wos
  Sm 1ML historia
   
9 15:20-16:05     Sm 1ML historia
   
Obowiązuje od: 10 listopada 2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 16.11.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum