202 przedmioty zawodowe
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WS 1HT-1/2 religia
OB 1HT filozofia
FJ 1HT e_dla_bezp
Go 1HT j.polski
SB 1HT historia
2 8:55- 9:40     LE 1HT techn.bud.
   
3 9:50-10:35   NI 1HT r_fizyka
Dz 1HT podst.bud.
Dz 1HT podst.bud.
Dz 1HT podst.bud.
4 10:45-11:30       NI 1HT fizyka
ML 1HT matematyka
5 11:50-12:35       LE 1HT techn.bud.
ML 1HT matematyka
6 12:45-13:30   AK 1HT geografia
Go 1HT j.polski
ML 1HT r_matematyka
1HT dokum.budow.
7 13:40-14:25 NM 1HT chemia
  Go 1HT j.polski
1HT dokum.budow.
GP 1HT godz.wych
8 14:30-15:15 ŻB 1HT biologia
  SB 1HT historia
   
Obowiązuje od: 24 maja 2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 22.05.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum